Kalendarz 2013-2014

Idź do spisu treści

Menu główne

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

02.09.2013 r.             Rozpoczęcie roku szkolnego
14.10.2013 r.             Dzień Edukacji Narodowej
01.11.2013 r.             Wszystkich Świętych
11.11.2013 r.             Rocznica Odzyskania Niepodległości
23-31.12.2013 r.        Zimowa przerwa świąteczna  
01.01.2014 r.             Nowy Rok
06.01.2014 r.             Święto Trzech Króli
0
3-16.02.2014 r .       Ferie zimowe
17-22.04.2014 r.        Wiosenna przerwa świąteczna
0
1.04.2014 r.           Sprawdzian
23, 24, 25.04.2014 r. Egzamin Gimnazjalny
01.05.2014 r.            Święto Pracy
03.05.2014 r.            Święto Konstytucji 3 Maja
19.06.2014 r.            Boże Ciało
27.06.2014 r.            Zakończenie roku szkolnego

 
 
 
WAŻNE DATY – PROCEDURY OCENY KLASYFIKACYJNEJ

Okres I – zajęcia dydaktyczne od 2.09.2013 r. - 31.01.2014 r.

19.12.2013 r.  ( 20.12.2013r. inf. Zwrotna) Informacja do rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną.
20.01.2014 r.  Wystawienie ocen i informacja do rodziców o przewidywanych ocenach
30.01.2014 r.  Rada klasyfikacyjna.


Okres II zajęcia dydaktyczne od 17.02.2014 r. do 26.06.2014 r.

20.05.2014 r. (wtorek) Informacja do rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną.
13.06.2014 r. (piątek) Wystawienie ocen i informacja do rodziców o przewidywanej  rocznej ocenie.
23.06.2014 r. (poniedziałek) Rada klasyfikacyjna.
26.06.2014r. Pożegnanie klasy III Gimnazjum przez klasę II
27.06.2014 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.


SPOTKANIA Z RODZICAMI

12.09.2013 r. (czwartek) Zebranie ogólne oraz w klasach z wychowawcami.
21.11.2013 r. (czwartek) Spotkanie z wychowawcami.
30.01.2014 r. (czwartek) Zebranie ogólne oraz w klasach z wychowawcami po I okresie nauki (19 tygodni)
20.02.2014 r. (czwartek) Rodzice i uczniowie klasy III z nauczycielami.
08.05.2014 r. (czwartek) Spotkanie z wychowawcami.

 
 

Data

Rada Pedagogiczna

Dzień Otwarty dla rodziców

28.08.2013 r

12:00

--------------------------

12.09.2013 r.

16:30

18:00

03.10.2013 r.

16:30

18:00

14.10.2013 r.

Spotkanie nauczycieli i pracowników

--------------------------

18.11.2013 r.

-------------------

16:00 - 17:30 klasa III G
(uczniowie kl. III z rodzicami)
17:00 - 17:45 klasa VI SP

21.11.2013 r.

16:00 - 17:00

17:00 - 17:30 kl. Ia, Ib, II, IV SP
17:30 - 18:00 kl. III, V SP
18:00 - 18:30 kl. I, II G

05.12.2013 r.

16:30

18:00

30.01.2014 r.

16:00

18:00

06.03.2014 r.

16:30

18:00

03.04.2014 r.

16:30

18:00

08.05.2014 r.

16:00

17:00
spotkanie ogólne w sali gimnastycznej po nim spotkanie z wychowawcami w klasach

23.06.2014 r.

17:00 - 19:00

-------------------------------------

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH 8 DNI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN:

20.12.2013 r.           (piątek) Wigilia szkolna
21.03.2014
r.           (piątek) Dzień Promocji Zdrowia
23, 24,25.04.2014 r.
(środa, czwartek, piątek),  Egzamin GIMNAZJUM
01.04.2014 r.           (wtorek) Sprawdzian SZKOŁA PODSTAWOWA
02.05.2014 r.           (piątek)
18.06.20
14 r.           Dzień Patrona – Święto Szkoły (po klasyfikacji)
20.06. 2014
r.          (piątek)

 
 
EGZAMINY I POMIAR DYDAKTYCZNY

TERMIN

ZADANIE

Styczeń (pierwszy tydzień) 2014 r.

Pomiar dydaktyczny klas I i II, IV i V

Zgodnie z terminem OKE lub grudzień    od 17 - 19.12.2013 r.

Egzamin próbny klasa III
Sprawdzian próbny  klasa VI

01.04.2014 r.

Sprawdzian

23,24,25.04.2014 r.

Egzamin gimnazjalny

Maj ( ostatni tydzień) 2014 r.

Pomiar dydaktyczny klas I i II, IV i V

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego